Undervisning i 8 - 10. klasse

rød tråd

RYDHAVE TILBYDER UNDERVISNING TIL TRE ÅRGANGE

På Rydhave Slot er det vigtigste for dig, at du bliver glad for at gå i skole. Vi kalder det ansvar for egen læring. Det betyder, at du skal gå i skole, fordi du selv ved, at det er vigtigt.

Vi tilbyder 3 årgange, – 8., 9. og 10. klasse, og du kan vælge, om du vil være elev i et eller flere år.

Vi tilbyder Folkeskolens prøver, FP9 og FP10.  Hvert år har vi desuden terminsprøver og forældresamtaler, hvor vi løbende vurderer din udvikling.

På Rydhave Slot bliver du placeret i den niveaudelte undervisning efter både dine karakterer og dine egne ambitioner. Det betyder, at der på vores forskellige hold på tværs af årgangene opleves store karakterløft blandt de elever, der kan og vil.

Hvert skoleår følger en naturlig læringscirkel, hvor vi skaber motivation, øger din viden, giver dig opgaver og øvelser, og du sætter nye mål.

Allerede i december måned i 8. klasse skal det vurderes, om du er parat til at starte på en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Det giver dig god tid til at forbedrede din ungdomsuddannelse. Vi vil gerne give alle elever en fantastisk mulighed for at nyde efterskolelivet og samtidig opnå et godt resultat.

FÆLLESSKAB I SLÆGTERNE

Du kommer til at bo i en slægt med andre elever, som sikkert er forskellige fra dig. De kan være yngre eller ældre, de kan være tilmeldt andre linjer, og de er måske fra andre dele af landet.

Hvis man går på skolen mere end et år, har man et øget ansvar for de nye elever. Det betyder, at du kommer vil vokse med opgaverne, og du vil at opleve, at andre elever viser dig vejen. Din slægt er den samme hele skoleåret, og bliver du her i flere skoleår, skal du være med til at bygge en ny slægt op året efter. Allerede fra 8. klasse vil du blive inddraget i store og små beslutninger gennem skolens elevråd.  Her gælder det gamle ord om, at du skal yde for at nyde, og at du skal gøre din pligt og kræve din ret.

Som du kan se rundt på hjemmesiden, så er der ingen grænser for de muligheder, vores elever har. Du bliver en del af en ubegrænset bevægelse, og du bestemmer selv, hvor længe du vil være med.

8 klasse efterskole

Dansk · Matematik · Engelsk · Fysik/kemi Biologi · Geografi · Historie/Samfundsfag Kristendom · Tysk (tillbud)

9 klasse efterskole

Dansk · Matematik · Engelsk · Fysik/kemi Biologi · Geografi · Historie/Samfundsfag Kristendom · Tysk (tillbud)

10 klasse efterskole

Dansk · Matematik · Engelsk · Fysik/kemi Flex10-ILL · Dit liv · Din verden
Tysk (tilbud) · Fysik/kemi (tilbud)

dagsskema på efterskolen