10. klasse

 

Dannelse, uddannelse og udvikling

10 klasse på Rydhave Slots Efterskole handler om mere end skole. Elever og lærere skaber sammen et rum hvor dannelse, uddannelse og udvikling går hånd i hånd.  

Eleverne på 10. klasse inddeles på stamhold, med undtagelse af matematik, hvor vi inddeler efter niveau.  
Alle elever på 10. årgang afslutter skoleåret med at gå til folkeskolens 10. klasses afgangsprøver (FP10) i: dansk, engelsk og matematik (evt. fysik/kemi og tysk). 

 

Obligatoriske fag 
Dansk 
Engelsk 
Matematik 
Idræt 
Medborgerskab 

 

Tilbudsfag 
Fysik/kemi 
Tysk  

Hvis man ikke vælger tilbudsfag, skal man i stedet have ”Projektfag”, her vil der arbejdes med forskellige temaer hen over skoleåret. Det kunne f.eks. være sundhed, studietid, løb, køkken/pedelhjælp, innovation, bæredygtighed, håndværk, egne projekter, køkkenhave osv.