Alt der er godt at vide om efterskolen

Alt det formelle

Bliv klogere på vores skole

Nøgletal for karakterer

Lov om gennemsigtighed og åbenhed foreskriver, at det for grundskoler skal sikres, at de givne karakterer på skolen er oplyst til borgere på en let tilgængelig måde på skolens hjemmeside. I kan læse mere om karaktergennemsnittet på dette link:

Skolens Vedtægter

Læs vedtægterne her

Årsplan

Dette er skolens oversigt over de kursusuger som udbydes i skoleåret. En Efterskole kalder det at være lukket, for en afbrydelse af et kursus. Du kan derfor, i årsplanen, se hvilke 42 uger skolen holder åben.

Årsplan efterår 2020
Årsplan forår 2021

Indholdsplan

Indholdsplan for skoleåret 20/21
Indholdsplan for skoleåret 21/22

Elevforening

Rydhave for Viderekomne er Rydhave Slots Elevforening for tidligere elever og ansatte.
Foreningen arbejder udfra mottoet: Slip din indre Rydhaveelev løs!

Det kommer til udtryk i arrangementer for tidligere elever året igennem. Især det årlige elevstævne med aktiviteter for alle tidligere elever – både unge og ældre –  er en stor begivenhed i RFV kalenderen. Udover elevstævnet er der idrætsturneringer på Rydhave, hvor nuværende og tidligere elever dyster i volley, badminton osv. mod hinanden, og der er aftner med god mad og gensyn. Foreningen er åbne for gode idéer, så sig endelig til hvis andre typer af arrangementer kunne være interessante. Se meget mere på elevforeningens facebookside.

Efterskoleforeningen vestjylland

Det er regionens opgave at være igangsætter for – og rammen om inspirations- og arbejds-fællesskaber for alle ansatte og bestyrelsesmedlemmer ved de Ungdoms- og Efterskoler, der ligger i Ringkøbing amt og er medlem af Efterskoleforeningen. Det er ligeledes regionens opgave at formidle samarbejde og varetage skoleformens interesser i forhold til offentligheden, kommunale- og amtskommunale myndigheder, institutioner, andre skoleformer og organisationer, samt at samarbejde med Efterskoleforeningen herom.

Skolens undervisningsmiljøvurdering

Rydhave Slots Efterskole har oplevet stor elevfremgang det seneste år. Samtidig med at skolens linjer er blevet udvidet og optimeret og profilen på flere af vores boglige fag er ændret, har vi sat en ny undersøgelse i gang til evaluering af vores undervisningsmiljø som et samlet hele. Undersøgelsen gennemføres primo oktober 2020 og offentliggøres ultimo samme måned.

Se den seneste undervisningsmiljøvurdering

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet på Rydhave er en del af skolens bagland og vælges ud af skolekredsen, der primært består af tidligere elever, forældre og ansatte. Repræsentantskabet består af årsmødevalgte repræsentanter, som sidder i en periode af 5 år, samt to elevrepræsentanter fra hver årgang i løbet af de seneste 10 år.
Repræsentantskabet mødes typisk to gange årligt på hhv. et halvsårsmøde og et årsmøde. På årsmødet vælges repræsentantskabsmedlemmer og bestyrelse, og her godkendes regnskabet og der berettes om skolen af bestyrelsesformand og forstander.På halvårsmødet mødes repræsentantskabet om forskellige emner alt efter relevans typisk for at bidrage med erfaringer og input til skolens udvikling.

Skolens selvevaluering

Den interne evaluering for 2020-2021 kan findes herunder. Overskriften er “Samvær med gensidig respekt”, et hovedord hentet fra skolens værdigrundlag.

Selvevaluering 2020

Bestyrelsens selvevaluering