Værdigrundlag og vedtægter

Rydhave Slots Efterskole

Skolens formål er at drive efterskole inden for rammerne af de gældende regler om efterskoler. Dette er baseret på en almen dannende undervisning og et menneskesyn, der tager afsæt i den danske folkekirkes kultur og værdier, hvor den enkelte ser sine potentialer og sin udvikling i samspil med og i afhængighed af andre.

Skolen tager afsæt i sit værdigrundlag om at skabe en åben og tillidsfuld dagligdag, hvor vi vil udvikle de unges potentialer gennem at danne og uddanne. Vi vil skabe fællesskab og samvær, der bygger på respekt for andre, frihed under ansvar og tillid.

Skolens målsætning er at skabe et aktivt og indholdsrigt efterskoleliv ved at:

  • fremme elevernes faglige kundskaber og standpunkter ved en faglig god undervisning med hensyn til den enkelte.
  • give gode vilkår for en menneskelig udvikling og modning til engagerede og selvstændige unge.
  • arbejde ud fra et grundtvigiansk livssyn med at fremme elevernes trivsel gennem fælles oplevelser og omsorg for den enkelte.