OM RYDHAVE

EN MODERNE EFTERSKOLE – SÆT NYE SPOR

På Rydhave Slots Efterskole værdsætter vi at du har det godt, føler dig trygt hjemme, og på samme tid er klar på at lærer noget nyt om dig selv.

Vi gør vores bedste for at undervise dig efter de nyeste trends, så du bliver hver eneste dag fagligt og fysisk stærkere. Du lærer også at være kritisk, tænke selvstændig og få ansvar. Vi er en efterskole med globalt udsyn, for alle der har mod på at blive udfordret, og som har lyst til at udvikle sig i skolens fællesskab.

Du træder ind i et slots historie, der går mere end 700 år tilbage i tiden. Med dig går historien et skridt videre.

LÆRING I

HISTORISKE

RAMMER

Rydhave er et rigtigt middelalderslot med spir, tårnværelser og riddersal. Det har siden begyndelsen af 1300-tallet ligget i udkanten af en stor bøgeskov – en af landets vestligste – og tæt på Limfjordens vande.

Slottet har en lang historie med stærke personligheder og blodige begivenheder, men har siden 1956 været præget af den mere fredelige opgave at være efterskole for unge mennesker i de smukke omgivelser.

Rydhave Slot rummer foredragssal, skolekøkken og kontorer. Ved siden af slotsbygningen er undervisningslokaler, værksteder, idrætshal, spisesal og lærerboliger samt en række udendørsfaciliteter som fodbold-, beachvolley-, basket- og motocross-bane.

HISTORIEN BAG RYDHAVE SLOT

VOLDGRAV, VINDEBROSKØNNE JOMFRUER OG

RIDDERE I RUSTNING

Rydhave er et gammelt hus. Grundlagt 1314, da Erik Menved var konge i Danmark. Dengang var det rigtig middelalder med voldgrav og vindebro, riddere i rustning og skønne jomfruer. For at få råd til krig og kostbare turneringer, pantsatte kongen efterhånden det meste af landet til tyske riddere. Sådan blev grev Albrecht Albrechtsen Eberstein Rydhaves første ejer.

Igennem tiden har slottet været bolig for en hel del af Danmarks kendte adelsslægter. Vi møder Gyldenstjerne, Kalf og Banner, Rostrup og Kaas. Vi hører om den ulykkelige Birgitte Rosenkrantz, vores kendte spøgelse, som mistede hovedet, fordi hun tabte sit hjerte til den forkerte. Den forbudte forbindelse k Christian d. 4 sat en stopper for, da han beordrede hende halshugget en dejlig forårsdag i 1603.

Vi møder den berømte Malte Sehested, som under 30-årskrigen reddede Christian d. 4. ́s liv! Og grev Raben, den gale greve, som gravede en frødam i skoven til sine importerede franske frøer og engang skød en heks!

Blandt Rydhaves stærke kvinder møder vi Margrethe Reedtz, som oprettede den første skole på Rydhave i midten af 1600-tallet, Berethe Knob som kæmpede ihærdigt mod Skipper Clements bondehær, og forfatteren Jo Jakobsen som lige så ivrigt kæmpede for kvinders rettigheder.

Nu er her mere fredeligt. I dag er det smil og fremstrakte hænder, du møder i slottets port.

TEAMET PÅ RYDHAVE

KÅRE HEIDE-OTTOSEN

KÅRE HEIDE-OTTOSEN

Forstander
 RICKY ENØ JØRGENSEN

RICKY ENØ JØRGENSEN

Afdelingsleder
 HEIDI RIBER

HEIDI RIBER

Sekretær
EVA JOHANSEN

EVA JOHANSEN

Dansklærer & Studievejleder
CHRISTINA KJELSMARK

CHRISTINA KJELSMARK

Underviser på hestelinjen
EMIL VEJLIN

EMIL VEJLIN

Idræt- og matematiklærer
DENNIS LAUMANN VESTERGAARD

DENNIS LAUMANN VESTERGAARD

Underviser
ROLF JAKOBSEN

ROLF JAKOBSEN

Underviser
ELSE MARIE HEDEGAARD

ELSE MARIE HEDEGAARD

Slots Alf
 METTE MIKKELSEN

METTE MIKKELSEN

Underviser
GITTE RANSBORG

GITTE RANSBORG

Køkkenleder
ANNETTE FOLDAGER

ANNETTE FOLDAGER

Ernæringassistent
HELLE NIEBUHR

HELLE NIEBUHR

Slots Fe
JONAS VINTHER

JONAS VINTHER

Underviser i eSport
JENS JENSEN

JENS JENSEN

Pedel
JENS JØRGEN STEFFENSEN

JENS JØRGEN STEFFENSEN

Underviser i motocross
EWA MADSEN

EWA MADSEN

Tysklærer
ANNE DITTMER

ANNE DITTMER

Ernæringsassistent
MADS JENSEN

MADS JENSEN

Pedelleder
MARTIN ELKJÆR

MARTIN ELKJÆR

Pedelmedhjælper
CLAUS GOUL

CLAUS GOUL

Underviser i motocross
LENE JACOBSEN

LENE JACOBSEN

Underviser på hestelinjen
BO SØNDERGAARD

BO SØNDERGAARD

Pedel