REPRÆSENTANTSKABET

Repræsentantskabet på Rydhave er en del af skolens bagland og vælges ud af skolekredsen, der primært består af tidligere elever, forældre og ansatte. Repræsentantskabet består af årsmødevalgte repræsentanter, som sidder i en periode af 5 år, samt to elevrepræsentanter fra hver årgang i løbet af de seneste 10 år.

Repræsentantskabet mødes typisk to gange årligt på hhv. et halvsårsmøde og et årsmøde.
På årsmødet vælges repræsentantskabsmedlemmer og bestyrelse, og her godkendes regnskabet og der berettes om skolen af bestyrelsesformand og forstander.
På halvårsmødet mødes repræsentantskabet om forskellige emner alt efter relevans typisk for at bidrage med erfaringer og input til skolens udvikling.

RYDHAVE FOR VIDEREKOMNE

Rydhave for Viderekomne er Rydhave Slots Elevforening for tidligere elever og ansatte. Foreningen arbejder udfra mottoet: Slip din indre Rydhaveelev løs!

Det kommer til udtryk i arrangementer for tidligere elever året igennem. Især det årlige elevstævne med aktiviteter for alle tidligere elever – både unge og ældre –  er en stor begivenhed i RFV kalenderen. Udover elevstævnet er der idrætsturneringer på Rydhave, hvor nuværende og tidligere elever dyster i volley, badminton osv. mod hinanden, og der er aftner med god mad og gensyn. Foreningen er åbne for gode idéer, så sig endelig til hvis andre typer af arrangementer kunne være interessante. Medlemskab er over et år og kontingentet ligger på 50 kr. Mere info og mulighed for tilmelding via facebooksiden, Rydhave for Viderekomne. Medlemskab er ikke en nødvendighed for deltagelse i arrangementer, men mere et udtryk for opbakning til Rydhave for Viderekomne som godt formål og støtte til at lave endnu bedre arrangementer med flere muligheder. Kom med i foreningen og Slip din indre Rydhaveelev løs.

KFUM OG KFUK

KFUM og KFUK i Danmark har tilknytning til en lang række af landets høj- og efterskoler. I denne kategori finder du de skoler, der i øjeblikket er repræsenteret på internettet.
KFUM og KFUK har et vindue mod verden, og Rydhave Slots Efterskole er en del af de projekter og rejser, KFUM og KFUK sætter i gang. Det giver os mulighed for at komme tæt på den lokale befolkning. KFUM og KFUK i Danmark og KFUM og KFUK i Distrikt Nordvestjylland har en række arrangementer på Rydhave Slots Efterskole.

EFTERSKOLEFORENINGEN
VESTJYLLAND

Det er regionens opgave at være igangsætter for – og rammen om inspirations- og arbejds-fællesskaber for alle ansatte og bestyrelsesmedlemmer ved de Ungdoms- og Efterskoler, der ligger i Ringkøbing amt og er medlem af Efterskoleforeningen. Det er ligeledes regionens opgave at formidle samarbejde og varetage skoleformens interesser i forhold til offentligheden, kommunale- og amtskommunale myndigheder, institutioner, andre skoleformer og organisationer, samt at samarbejde med Efterskoleforeningen herom.

Opgaver

a) At arrangere to halvårsmøder. Et i efteråret, og et i foråret med generalforsamling. Begge møder er for ansatte og bestyrelsesmedlemmer ved regionens skoler.

b) At arrangere andre møder og kurser for ansatte og bestyrelsesmedlemmer ved regionens skoler.

c) At være med i oplysningsarbejdet om skoleformen, herunder koordinering af ”Efterskolernes Dag”

d) At være igangsætter for forskellige typer af arrangementer for bestyrelsesmedlemmer, ansatte og elever ved regionens skoler.

e) At være opmærksom på nye arbejdsområder, der falder indenfor formålet.

LOV OM ÅBENHED

Nøgletal for karakterer
Lov om gennemsigtighed og åbenhed foreskriver, at det for grundskoler skal sikres, at de givne karakterer på skolen er oplyst til borgere på en let tilgængelig måde på skolens hjemmeside. I kan læse mere om karakterfordeling og karaktergennemsnit på disse to links:

Skolens vedtægter

Årsplan

Dette er skolens oversigt over de kursusuger som udbydes i skoleåret. En Efterskole kalder det at være lukket, for en afbrydelse af et kursus. Du kan derfor, i årsplanen, se hvilke 42 uger skolen holder åben.

Tilknyttet fil: Årsplan 2019-20

Tilknyttet fil: Årsplan 2018-19

Tilknyttet fil: Årsplan 2017-18

Indholdsplan 2019/20

Indholdsplanen beskriver skolens arbejdsgrundlag for det enkelte skoleår.

Tilknyttet fil: Indholdsplan_2019-20.pdf

Alle skoler skal i medfør af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne offentliggøre værdigrundlag, indholdsplan, evalueringer mm på deres hjemmeside.Nedenfor findes dokumentationen for Rydhave Slots Efterskole

Skolens undervisningsmiljøvurdering

Evaluering for UMV 2010

Tilknyttet fil: Læs evaluering her (139 Kb)

Resultaterne af UMV 2010

Tilknyttet fil: Læs resultaterne her (230 Kb)

Skolens arbejdspladsvurdering

APV’en er senest gennemført i foråret 2013. Skolen er under digitalisering af hele APV’en. Dette arbejde forventes færdigt til primo september 2014.

Tilknyttet fil: Læs APV (88 Kb)

Skolens selvevaluering

Den interne evaluering for 2010-2011 kan findes herunder. Overskriften er “Samvær med gensidig respekt”, et hovedord hentet fra skolens værdigrundlag.

Tilknyttet fil: Læs selvevaluering 2011 her (125 Kb)

Den interne evaluering for 2008-2009 kan findes herunder. Overskriften er “Ansvarlighed”, et hovedord hentet fra skolens værdigrundlag.

Tilknyttet fil: Læs selvevaluering 2009 her (30 Kb)