En skole med masser af historie

En moderne efterskole

- Vær med til at sætte dine egne spor på efterskolens smukke historie

På Rydhave Slots Efterskole værdsætter vi at du har det godt, føler dig trygt hjemme, og på samme tid er klar på at lærer noget nyt om dig selv.

Vi gør vores bedste for at undervise dig efter de nyeste trends, så du bliver hver eneste dag fagligt og fysisk stærkere. Du lærer også at være kritisk, tænke selvstændig og få ansvar. Vi er en efterskole med globalt udsyn, for alle der har mod på at blive udfordret, og som har lyst til at udvikle sig i skolens fællesskab.

Du træder ind i et slots historie, der går mere end 700 år tilbage i tiden. Med dig går historien et skridt videre.

Læring i historiske rammer

Rydhave er et rigtigt middelalderslot med spir, tårnværelser og riddersal. Det har siden begyndelsen af 1300-tallet ligget i udkanten af en stor bøgeskov – en af landets vestligste – og tæt på Limfjordens vande.

Slottet har en lang historie med stærke personligheder og blodige begivenheder, men har siden 1956 været præget af den mere fredelige opgave at være efterskole for unge mennesker i de smukke omgivelser.

Rydhave Slot rummer foredragssal, skolekøkken og kontorer. Ved siden af slotsbygningen er undervisningslokaler, værksteder, idrætshal, spisesal og lærerboliger samt en række udendørsfaciliteter som fodbold-, beachvolley-, basket- og motocross-bane.

DJI_0545
 

Historien bag Rydhave Slot

Rydhave er et gammelt hus. Grundlagt 1314, da Erik Menved var konge i Danmark. Dengang var det rigtig middelalder med voldgrav og vindebro, riddere i rustning og skønne jomfruer. For at få råd til krig og kostbare turneringer, pantsatte kongen efterhånden det meste af landet til tyske riddere. Sådan blev grev Albrecht Albrechtsen Eberstein Rydhaves første ejer.

Igennem tiden har slottet været bolig for en hel del af Danmarks kendte adelsslægter. Vi møder Gyldenstjerne, Kalf og Banner, Rostrup og Kaas. Vi hører om den ulykkelige Birgitte Rosenkrantz, vores kendte spøgelse, som mistede hovedet, fordi hun tabte sit hjerte til den forkerte. Den forbudte forbindelse k Christian d. 4 sat en stopper for, da han beordrede hende halshugget en dejlig forårsdag i 1603.

Vi møder den berømte Malte Sehested, som under 30-årskrigen reddede Christian d. 4. ́s liv! Og grev Raben, den gale greve, som gravede en frødam i skoven til sine importerede franske frøer og engang skød en heks!

Blandt Rydhaves stærke kvinder møder vi Margrethe Reedtz, som oprettede den første skole på Rydhave i midten af 1600-tallet, Berethe Knob som kæmpede ihærdigt mod Skipper Clements bondehær, og forfatteren Jo Jakobsen som lige så ivrigt kæmpede for kvinders rettigheder.

Nu er her mere fredeligt. I dag er det smil og fremstrakte hænder, du møder i slottets port.