Regler på Rydhave

Regler og vilkår

Det er vigtigt for os, at Rydhave Slots Efterskole er et rart sted at være – både for elever, forældre og personale. Vi tror på, at dette opnås gennem gensidig tillid og respekt. Vi tror også på, at alle vores elever gerne vil lykkes i deres efterskoleophold, og vi har tillid til, at alle gør deres bedste for at løfte og passe på fællesskabet og hinanden – bl.a. ved at efterleve skolens regler og retningslinjer og følge personalets anvisninger

Skolens personale er dybt engageret i skolen og bruger en stor del af deres tid, kræfter, tanker og kreativitet på Rydhave Slots Efterskole. Det gør vi, fordi vi brænder for at arbejde på et lære- og værested for unge mennesker - men vi gør det også kun så længe, at vi oplever, at dette engagement bliver værdsat og respekteret. 

Nogle af vores vigtigste regler er også beskrevet her:

  1. Du skal have lyst til at være elev på Rydhave Slots Efterskole og overholde skolens regler og værdier.
  2. Du skal være ærlig og en god kammerat.
  3. Der er mødepligt til morgentur, undervisning, fællesarrangementer og måltider. Du møder til tiden og forberedt.
  4. Det er ikke tilladt at ryge på skolen (e-cigaretter, snus og andre nikotinprodukter er heller ikke tilladt).
  5. Indtagelse og/eller opbevaring af alkohol, hash eller andre rusmidler er ikke tilladt. Dette gælder også på rejse til og fra skolen i weekender og ferier.
  6. På Rydhave Slots Efterskole tolererer vi ikke mobning – hverken i det fysiske fællesskab eller online, herunder sociale medier og online chat i forbindelse med esport. Eleverne skal opleve, at det er TRYGT, SJOVT og UDVIKLENDE i både undervisningen og samværet på skolen.
    Vi ser med stor alvor på situationer, hvor ansatte eller elever filmes, fotograferes eller udstilles uden samtykke.

Læs alle vores regler her.