Studievejledning og IBO

Studievejledning

På RSE er studievejledning en integreret del af opholdet. Vi har vejledere på skolen, som i tæt samarbejde med forældre, faglærere og kontaktlærere, støtter vores elever i at blive klædt bedst muligt på til at vælge studie og erhvervsretning.  

IBO – Innovativ brobygnings opgave 

Fra og med skoleåret 2023/2024 er Rydhave Slots Efterskole en IBO-skole. 


Innovations-Brobygnings-Opgaven er efterskolernes bæredygtige brobygningsmodel. IBO Modellen henvender sig til efterskoler, der ønsker et ny og meningsfyldt grønt brobygningsforløb for elever, der samtidig inddrager Verdensmål, praktik og OSO. Det centrale i Innovations-Brobygnings-Opgaven består i at tilføje innovation og konkrete brobygningsforløb til både virksomheder og ungdomsuddannelser i en og samme opgave. Målet er at skabe nye indsigter, mening og sammenhæng for eleverne.
 

Innovations-Brobygnings-Opgaven går ud på at udvikle en verdensmåls-idé til en modtager uden for skolen. Det er idéen som er opgavens produkt. I den proces indgår IBO brobygning til erhvervsskoler, som har en idéforbedrende funktion i IBO-processen. 

Innovations-Brobygnings-Opgaven er omdrejningspunktet for samarbejdet mellem efterskoler, virksomheder og erhvervsskoler om brobygning med et bæredygtigt perspektiv. Her er elevernes løsninger til virksomhederne er i centrum i brobygningsforløbet.

 

  1. Målet er oplysning om- og refleksion omkring, hvad man kan med erhvervsfaglig kompetence – både konkret og ift. at gøre noget ved alle de udfordringer, verdensmålene peger på. 
  2. Ved at lade erhvervsskolelærerne stille især deres grønne erhvervsfaglighed til rådighed for efterskoleeleverne i forløbet, bliver det synligt og nærværende, hvad man kan med en erhvervsfaglig uddannelse. 3
  3. Innovation skaber involvering – opdage det, elever ikke i første omgang synes var spændende. 4
  4. Verdensmål motiverer – på erhvervsskoler kan man komme i mål med visionær ide.