Trivsel 
På Rydhave Slots Efterskole arbejder vi seriøst og målrettet med trivsel og mod mistrivsel. Det er vigtigt for os at skabe et trygt og udviklende fællesskab for vores elever, hvor der er plads og tid til at arbejde med det der er svært.  
Vi sætter mange ressourcer af til at kunne tage hånd om de problematikker som man typisk møder i arbejdet med unge, f.eks. angst, lavt selvværd, manglende motivation mm. Skolen har desuden etableret et trivselsteam, som har særligt fokus på at forebygge og spotte tidlige tegn på mistrivsel blandt eleverne.  
 

Me&We 
RSE er med i projektet “Me&We”, som er et samarbejde mellem Efterskolerne, Just Human og Mary Fonden, der har til formål at styrke unges sociale kompetencer, sociale relationer og sociale fællesskaber for at give dem et værn mod mistrivsel.  

Se mere om Me&We på RSE her:  

19:30 - 08. aug 2022 | TV MIDTVEST 

  
Læs mere om Me&We her: 

Me&We - Efterskoler - Social styrke skaber værn imod mistrivsel (meandwe.dk)