Undervisning i 8. – 10. klasse

RYDHAVE TILBYDER UNDERVISNING TIL TRE ÅRGANGE

På Rydhave Slots Efterskole forventer vi at du tager ansvar for egen læring. Det betyder, at du skal i skole, fordi du selv ved, at det er vigtigt.

Vi tilbyder 3 årgange, – 8., 9. og 10. klasse, og du kan vælge, om du vil være elev i et eller flere år.

Vi tilbyder folkeskolens prøver, FP9 og FP10. Hvert år har vi desuden terminsprøver og forældresamtaler, hvor vi løbende vurderer din udvikling.

Inklusionstilbud:

Vi tilbyder inklusionsundervisning. Ring til kontoret for at høre mulighederne. Tlf: 97441522.

Mentor- og støtteordning:

Elever kan i nogle tilfælde have behov for særlig støtte i fritiden. Særlige behov betyder iflg. serserviceloven, at den unges behov ikke kan imødekommes ved de tilbud, der i almindelighed er tilgængelige for børn, unge og deres forældre. På efterksolen kan det fx være tid til ekstra samtaler, eller støtte til at strukturere hverdagen og indgå i sociale relationer. Det er typisk efterskolen, der sammen med forældrene vurderer hvor mange støttetimer pr. uge eleven har behov for. Det er herefter elevens kommune der træffer den endelige beslutning om behovet for støtte. Hvis kommunden vurderer, at eleven har særlig behov for støtte og beviliger støtte i fritiden, skal der udarbejdes en børnefaglig undersøgelse, også kaldet en §50 undersøgelse. Det er en god idé at søge før skolestart.

I nogle tilfælde kan kommunen også yde støtte ved at udpege en fast kontaktperson efter servicelovens §52, stk. 3 nr. 6. Det kan være i tilfælde, hvor den unge har brug for en bestemt person at tale med eller tættere opfølgning end støtte efter §52, stk. 3 nr. 9 umiddelbart lægger op til. En fast kotaktperson kan godt være en lærer, men vedkommende aflønnes direkte af kommunen for opgaven.

FÆLLESSKAB I SLÆGTERNE

Du kommer til at bo i en slægt med andre elever, som sikkert er forskellige fra dig. De kan være yngre eller ældre, de kan være tilmeldt andre linjer, og de er måske fra andre dele af landet.

Hvis man går på skolen mere end et år, har man et øget ansvar for de nye elever. Det betyder, at du kommer vil vokse med opgaverne, og du vil at opleve, at andre elever viser dig vejen. Din slægt er den samme hele skoleåret, og bliver du her i flere skoleår, skal du være med til at bygge en ny slægt op året efter. Allerede fra 8. klasse vil du blive inddraget i store og små beslutninger gennem skolens elevråd.  Her gælder det gamle ord om, at du skal yde for at nyde, og at du skal gøre din pligt og kræve din ret.

Som du kan se rundt på hjemmesiden, så er der ingen grænser for de muligheder, vores elever har. Du bliver en del af en ubegrænset bevægelse, og du bestemmer selv, hvor længe du vil være med.

Dansk · Matematik · Engelsk · Fysik/kemi · Biologi · Geografi · Historie/Samfundsfag/Kristendom · Idræt

Tysk (tillbud)

Dansk · Matematik · Engelsk · Fysik/kemi · Biologi · Geografi · Historie/Samfundsfag/Kristendom · Idræt

Tysk (tillbud)

Dansk · Matematik · Engelsk · Idræt
Tysk (tilbud) · Fysik/kemi (tilbud)