Ung i en global verden – nyt fag på Rydhave Slots Efterskole

Rydhave Slots Efterskole udvikler i samarbejde med Struer Statsgymnasium nyt interessefag med titlen ”Building Local Bridges to a Global Future – ung i en global verden”. Faget skal styrke skolernes samarbejde, og det skal give Rydhaveeleverne mulighed for i ugentlige timer at få indsigt i globale perspektiver og i kritisk tænkning. Som titlen antyder, vil undervisningen foregå på både dansk og engelsk.

For Rasmus Kilsmark Jensen kombinerer det nye fag elementer fra to uddannelsesverdener. På Rydhave Slots Efterskole arbejder vi fokuseret med myndiggørelsen af de unge i en faglig ramme, og med tilbuddet kan vi integrere det globale i en dansk undervisningskontekst. Efterskolen vil udbyde faget til for de nye elever efter sommerferien

De to undervisere i det nye fag Rolf Jacobsen (Rydhave slots efterskole´s kunst linie) og Joseph de Voir (Struer Statsgymnasiums IB-afdeling) skal nu i løbet af foråret beskrive fagets indhold. Joseph de Voir har amerikansk baggrund krydret med undervisningserfaring fra bl.a. Australien og Spanien og internationalt arbejde i anerkendte NGO’er såsom Save The Children. Rolf Jacobsen har boet i både New York og Rom, uddannet som kunstner i Italien, hvor han har boet i 20 år, for fire år siden tog han tilbage til Danmark og startede med at undervise på efterskolen. Han underviser i dag i engelsk, italiensk og på vores kreative linie

IB-uddannelsen er designet til at bringe danske studenter ud i verdenen og verdenen til Danmark. Den intensive 2årige uddannelse er på engelsk og i kernen for uddannelsen står et fag i kritisk tænkning Theory of Knowledge (ToK), som gennem praktiske og konkrete eksempler indfører eleverne i, hvordan de ser og forstår verdenen. Allerede i september 2019 fik efterskolens elever undervisning i den menneskelige krops potentiale og begrænsninger, om fremtidens robotteknologi og kunstig intelligens.

Som supplement til interessefaget vil eleverne også deltage i aktiviteter såsom Model United Nations på Struer Statsgymnasium.

Struer Statsgymnasium råder over Danmarks bredeste uddannelsesudbud med samtlige gymnasiale uddannelser, IB-uddannelsen og erhvervsuddannelser. Med samarbejdet mellem de to institutioner vil efterskoleeleverne også have adgang til at snuse til deres muligheder efter efterskolen, før de skal tage det næste skridt.

Et andet vigtigt aspekt ved samarbejdet har været Struer Statsgymnasiums HTX-uddannelse, fordi denne uddannelse passer godt til en elite E-sports efterskole som Rydhave. Rydhaveeleverne vil få førstehåndsindtryk af studiemiljøet men også med programmering, robotteknologi og andre aktiviteter, der ligger i tråd med elevernes E-sportsevner. Målet er at vise eleverne, hvorledes de kan anvende deres færdigheder på andre måder og hvordan det kan åbne for nye karrieremuligheder.
Mads Brinkmann Pedersen – rektor på Struer Statsgymnasium udtaler: Vi havde et spirende samarbejde med den tidligere forstander, og vi er glade for at Rasmus Kilsmark Jensen samler tråden op. Som institutioner der begge arbejder med unge mennesker, ser vi en fællesnævner i den dannelsesopgave det er at klæde de unge bedst muligt på til at kunne begå sig i en global fremtid.