9. klasse

Få et fedt år på efterskole samtidig med folkeskolens afsluttende prøver 

I 9. klasse på Rydhave Slots Efterskole er det overordnede fokus at få en god afslutning på grundskolen. Vores undervisere er uddannede og gode til at differentiere, så der både er plads til at være dygtig, men der er også plads til, at noget er svært. Hvis du vælger 9. klasse på RSE, afslutter du året med at gå til folkeskolens afgangsprøver (FP9). 

 

I 9. klasse på RSE undervises du i følgende fag: 

Dansk 
Matematik  
Engelsk 
Tysk (vi tilbyder ikke fransk)  
Naturfag (fysik/kemi, biologi, geografi) 
Religion (kristendomskundskab)  
Historie 
Samfundsfag 
Idræt