Bliv klar til fremtiden

8. klasse

  • Måske skal du alligevel skifte skole efter 7. klasse?  
  • Måske vil du gerne udfordre dig selv fagligt og socialt? 
  • Måske vil du gerne have en frisk start og prøve noget nyt? 
  • Måske er du klar til at opleve, at være en del af fællesskabet på en efterskole? 
  • Uanset grunden, er 8. klasse på RSE måske noget for dig? 


I 8. klasse på RSE vil du blive undervist i de samme fag som i folkeskolen. I nogle af timerne vil du være sammen med de andre elever på 8. årgange, i andre timer sammenlæst eller niveaudelt med 9. årgang. På linjefagene er alle årgange sammen. På RSE stræber vi efter et trygt og inkluderende læringsmiljø på alle klassetrin.  


Club8
 
På Rydhave har vi mange års erfaring med at have 8. årgang. Vi ved, at det kan være en stor mundfuld at flytte på efterskole, når man er 13-14 år gammel. Derfor vil holdet have ugentlige lektioner med skolens trivselsteam for at skabe et særligt og trygt fællesskab kun for dem. 


Den obligatoriske praktisk/musiske prøve på 8. årgang 

Hvis du vælger 8. klasse på RSE afslutter du skoleåret med at gå op til den praktisk/musiske prøve. Vi opretter 1-2 fag hvert år, alt efter antal tilmeldte på årgangen. Dvs. at vi læser op til prøven på et enkelt skoleår og det ikke er sikkert, at du kan fortsætte i det samme fag, som du har haft i 7. klasse.   

Inden optagelse på RSE skal du til samtale og rundvisning på skolen. Her vil vi have fokus på om du er læringsparat og klar til at træde ind i fællesskabet sammen med flertallet af vores elever, som går på 9. og 10. årgang.  
Vi optager ikke elever på 8. årgang til linjefaget motocross. 

Kontakt os for at høre mere om 8. klasse på RSE.

I 8. klasse på RSE bliver du undervist i følgende fag:  

Dansk
Matematik  
Engelsk 
Tysk (vi tilbyder ikke fransk)  
Naturfag (fysik/kemi, biologi, geografi) 
Religion (kristendomskundskab)  
Historie 
Samfundsfag 
Idræt 
Håndværk & Design