Rydhave Slots Efterskole
tilbyder 5 forskellige linjer

Efterskole med fokus på fællesskab,
udvikling og tryghed

 

Bliv en del af fællesskabet på Rydhave Slots Efterskole 

På RSE skaber vi en spændende og udviklende hverdag for vores elever, hvor fællesskab, udvikling og tryghed er i fokus. Det er vigtigt for os, at vores fællesskab er rummelig og inkluderende, så der er plads til alle.  
 

Tryghed og trivsel 

Efterskolen er dit hjem for ét år. Vi lægger vægt på at RSE er et trygt og rart sted at være, så du får de bedste forudsætninger for læring og udvikling.  
På RSE arbejder vi seriøst og målrettet med trivsel og mod mistrivsel. Det er vigtigt for os at skabe et trygt og udviklende fællesskab for vores elever, hvor der er plads og tid til, at arbejde med det der er svært. 
Som en del af vores trivselsarbejde, er vi bl.a. med i projektet ”Me&We”, som har til formål at styrke unges sociale kompetencer, sociale relationer og sociale fællesskaber for at give dem et værn mod mistrivsel.  
 

Personlig udvikling 

På RSE der plads til DIG! Du vil få et tæt samarbejde med din kontaktlærer og efterskolens andre voksne, som vil hjælpe og støtte dig i din personlige udvikling imens du er elev på efterskolen.  


Faglig udvikling 

Skolens undervisere er kreative og engagerede, og vil i samarbejde med skolens vejledere hjælpe dig med at opnå dine faglige mål, så du kan komme godt og trygt videre på ungdomsuddannelserne, når du er færdig på efterskolen. Vores tidligere elever klarer sig godt både på erhvervsuddannelserne og gymnasierne.  


Udvikling på linjefaget  

På vores linjefag får du mulighed for at udvikle dig sammen med andre elever, som deler din interesse. Vores dygtige undervisere hjælper dig med at sætte mål for din udvikling på linjefaget, uanset dit niveau og erfaring.  

Facebook Instagram Twitter

MØD EN RYDHAVE ELEV